AKTUALITY, OZNAMY, ZAUJIMAVOSTI

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Priatelia včelári, Opäť by sme Vás chceli srdečne aj v tomto roku 2021 požiadať o Vašu podporu z 2% pre našu včelársku ZO SZV Vojtecha Križana Rajec. Môžete využiť Vaše slobodné rozhodnutie ako naložiť s príspevkom 2% z Vašej zaplatenej dane v roku 2020. Čo je ku tomu potrebné, ak ste zamestnanec? Po kliknutí na obrázok nájdete formulár VYHLÁSENIE, ktorý si môžete vytlačiť. Všetky údaje o prijímateľovi (ZO SZV Vojtecha Križana Rajec) sú už vypísané. Vypíšte si len Vaše osobné údaje.  Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám predložil "POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"Ako zaslať tlačivá na DÚ?Máte viac možnosti. Osobne na príslušný miestny DÚ (Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina) - ak spadáte pod DÚ Žilina Poštou. Najlepšie doporučene, aby ste mali doklad. Môžete využiť aj Vášho obvodového včelárskeho dôverníka, ktorý s Vami komunikuje a aj jemu môžete odovzdať tieto dve tlačivá. Môžete ich vložiť do zalepenej obálky. Následne ich niekto z nás zanesie osobne na DÚ. POZOR - Nemôže to vykonať za Vás Váš zamestnávateľ. Termín na odoslanie: do 30.4.2021

Právnické a fyzické osoby (firmy, živnostníci) môžu využiť možnosť zaznačiť vo svojom daňovom priznaní komu sa poukazuje príspevok 2% a on-line elektronický odoslať na DÚ. Poväčšine účtovníctvo vedú interní alebo externí účtovníci, ktorí podávajú daňové priznania. Účtovník Vám všetko pripraví a následne i odošle za Vás. Termín na odoslanie: do 31.3.2021 Ak požiadate DÚ o odklad DP tak máte možnosť poukázať 2% aj o niečo neskôr ako to dovoľuje zákon.